- Gdyby III Rzesza została pokonana w 1939 roku, Polska stałaby się mocarstwem zdolnym do zrealizowania swoich geopolitycznych ambicji, przede wszystkim w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyjąłem to założenie, by móc wyobrazić sobie Polskę zdolną do realizacji swoich ambitnych międzywojennych planów – ocenia Ziemowit Szczerek w książce "Rzeczpospolita zwycięska".W historii alternatywnej nasi sojusznicy uderzają na Niemców zza Linii Maginota. Po krótkiej kampanii polskie oddziały wkraczają do Berlina.
Za Odrą i Nysą Polacy tworzą satelickie słowiańskie państwa.
Pod polskim przywództwem powstaje wielkie przymierze krajów Międzymorza skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
II Rzeczpospolita zdobywa zamorskie kolonie i broń atomową.

Ale inny bieg historii to także problemy: ukraiński terroryzm, emigracja polskich Żydów na Madagaskar, infrastrukturalne zacofanie, beznadziejna reputacja Polski za granicą.

Rzeczpospolita od morza do morza, o której śnił Marszałek Piłsudski, czy kolos na glinianych nogach?

Kontrowersyjna i przekorna wizja. Unikalne połączenie historycznej wiedzy, literackiego polotu i nowoczesnej political fiction.


źródło - Onet & Znak