Oto numer seryjny do Adobe Photoshop CS 3 :

1045-1090-6246-8353-3166-2968