mam pytanie odnośnie kotła c.o. jakie macie kotły? czy macie już takiej eko...? my mamy stary kocioł, trzeba rozejzeć się za nowym , spełniającym unijne wymogi. Zwrócił moją uwagę ten kocioł 5 klasy od Witkowskiego. Ma ktoś ten kocioł? 404 klasy-5- 2/carbon-5