Podstawy zapisu :

TAB jest łatwy do czytania i pisania.

Zaczynasz od narysowania 6 linii oznaczających struny. Najwyższa reprezentuje strunę o najwyższym brzmieniu.

E---------------------------------------------------------
B---------------------------------------------------------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Numery na liniach oznaczają progi, na których ma być przyciśnięta dana struna. Jeżeli pojawi się zero, oznacza to, że ma być zagrana wolna struna.

Poniższy przykład oznacza zagranie kolejno dźwięków: E F F# G G# A na najniższej strunie.

E---------------------------------------------------------
B---------------------------------------------------------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---0--1--2--3--4--5-------------------------------------

Proste? Jedziemy dalej. Jeśli kilka nut ma być zagranych jednocześnie to zapiszemy je jedna pod drugą. Na przykład proste G barre.

E----3----------------------------------------------------
B----3----------------------------------------------------
G----4----------------------------------------------------
D----5----------------------------------------------------
A----5----------------------------------------------------
E----3----------------------------------------------------

To oznacza: zagrać wszystkie dźwięki jako akord. Czasem możesz zobaczyć coś takiego :

E--------3------------------------------------------------
B-------3-------------------------------------------------
G------4--------------------------------------------------
D-----5---------------------------------------------------
A----5----------------------------------------------------
E---3-----------------------------------------------------

To oznaczało pociągnięcie kostką przez wszystkie struny od góry do dołu, tak że każda struna grana jest oddzielnie, ale brzmią wszystkie razem.

Następny przykład pokazuje to samo, lecz odstępy między nutami są większe, więc zapewne chodzi o zagranie tego wolniej.

E------------------3--------------------------------------
B---------------3-----3-----------------------------------
G------------4-----------4--------------------------------
D---------5-----------------5-----------------------------
A------5-----------------------5--------------------------
E---3-----------------------------3-----------------------

Zapytasz "Skąd do cholery mam wiedzieć jak szybko grać?". Cóż. Na tym polega różnica między tabami a zwykłymi nutkami. Po prostu musisz choć trochę kumać dany kawałek tab, by na słuch dopasować wszystkie parametry gry.

Nie ma obawy. Taby zwykle zawierają jakieś wskazówki co do tempa i rytmu grania. W powyższym przykładzie odstępy między nutami są takie same, stąd można wnioskować, że są to nuty takiej samej długości.

Generalnie, jednak wszystko zależy od tego "co poeta chciał nam powiedzieć".
Ok. Na razie wiemy jak wydobywać informacje o nutach z tabulatury. Teraz przyjrzymy się innym technikom gry jakie można opisać w ten sposób.

Typowa tabulatura zawiera dodatkowo następujące skróty literowe:

h - hammer-on
p - pull-off
b - podciągnięcie
r - zwolnienie
/ - slide w górę
\ - slide w dół
v - vibrato (czasem jako ~)
t - tapping
x - granie z tłumieniem dźwięku prawą ręką na mostku


To ostatnie cudo pozwala nam uzyskać cudowne dż dż dż a'la metal. Należy jednak uważać, bo ma to inne znaczenie, gdy użyte w opisie akordu. Wtedy znaczy po prostu: nie graj tej struny w ogóle.

Inne symbole, jak np. użycie wajchy (whammy), czy specjalne użycie kostki są zwykle opisywane dodatkowo przez autora tabulatury i nie maja zwyczajowych oznaczeń.

Tabulatury basowe mogą mieć także inne oznaczenia związane z innymi technikami używanymi podczas gry na basie.
Używając hammer-on i pull-off można zagrać takie cudeńka jak to:

E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A---------5h7-----------5h7-------------------------------
E---0--0----------0--0-------------------------------------

Polega to na tym, że gramy wolną E dwa razy, a potem A na 5 progu i następnie (nie szarpiąc struny) wciskamy A na progu 7.
Pull-off działa tak samo z tym, że najpierw szarpiemy strunę, a potem puszczamy próg:

E----3p0---------------------------------------------------
B---------3p0----------------------------------------------
G--------------2p0-----------------------------------------
D-------------------2--------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

Grając w ten sposób można uzyskać wiele dźwięków pod rząd grając bardzo płynnie - uderzamy pierwszy a reszta to właściwa kombinacja tych dwóch technik.

E----------------------------------------------------------
B----------------------------------------------------------
G---2h4p2h4p2h4p2h4p2h4p2-------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

W powyższym uderzamy tylko pierwszy dźwięk!

Przy zapisie podciągnięcia musisz wiedzieć do jakiego dźwięku podciągasz. Gdy już to sprawdzisz efekt ten zapisujesz jako:

E----------------------------------------------------------
B------7b9-------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

co oznacza: uderz dźwięk na 7 progu struny B(f#) a następnie podciągnij do takiej wysokości by uzyskać dźwięk odpowiadający progowi 9(g#).
Natomiast taki zapis:

E----------------------------------------------------------
B------7b9--9r7--------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

oznacza: najpierw podciągnij f# do g#, a następnie (trzymając podciągnięcie) uderz strunę raz jeszcze i opuść.

Najczęściej używanym symbolem dla slide'u jest / dla slide'u w górę i \ dla slide'u w dół. Czasami zamiast tych symboli można spotkać literkę s.

Nie zawsze trzeba oznaczać kierunek slide'u. Czasami jest to oczywiste:

E----------------------------------------------------------
B------7/9-------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

Jednakże, gdy slide nie zaczyna się od konkretnego dźwięku musisz określić kierunek:

E----------------------------------------------------------
B------/7-9-7\---------------------------------------------
G----------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------
A----------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------------

Tabulatury z definicji nie zawierają informacji o długości nut, jakie masz zagrać. Czasami (i jest to dobry zwyczaj) autorzy zaznaczają czas trwania dźwięków za pomocą odstępów między poszczególnymi cyferkami. Daje to jedynie pogląd na to ile ma trwać dana nutka w porównaniu do innych. Resztę musisz wykoncypować sam.

Mam nadzieję, że okaże się pomocne i jak zwykle zapraszam do nauki!