Palider Stanislaw

Fizjopatologia i kliniczny zarys choróbOpis:


Podrecznik dla sluchaczy szkól medycznych i techników fizjoterapii. Podstawowe procesy biofizyczne i biochemiczne w organizmie zdrowego i chorego czlowieka.


PANSTWOWY ZAKLAD WYDAWNICTW LEKARSKICH
WARSZAWA 1973


SPIS TRESCI
Czesc I. Chemiczne, fizyko-chemiczne i biologiczne wlasciwosci zywego organizmu
Rozdzial I. Zywa materia
Wstep
Wlasciwosci istot zywych
Skladniki zywej materii
Enzymy
Oddychanie komórkowe
Wymiana komórkowa . . .
Równowaga kwasowo-zasadowa

Rozdzial II. Energetyka ciala ludzkiego
Przemiana energetyczna
Bilans energetyczny organizmu
Wspólczynnik oddechowy
Spoczynkowa przemiana materii
Przemiana materii w czasie pracy
Rola zywienia w zyciu organizmu ludzkiego
Witaminy i choroby na tle niedoborów
Witamina A
Zespól witamin B
Witamina C
Witaminy D
Witaminy E, K, P, F
Niedobory bialkowe i niedobory skladników mineralnych
Niedobory bialkowe
Niedobory skladników mineralnych
Wapn i fosfor
Sód .
Potas
Chlor
Zelazo
Magnez
Siarka
Mikroelementy
Glówne zasady prawidlowego zywienia

Rozdzial III. Elektrofizjologia
Elektryczne wlasciwosci komórki
Elektryczne wlasciwosci komórki nerwowej ....
Budowa neuronu
Rozklad potencjalów w komórce nerwowej . . .
Przenoszenie bodzców elektrycznych w komórkach
Pompa jonowa
Wedrówka potencjalu czynnosciowego

Rozdzial IV. Odczyny obronne ustroju
Odczynowosc ustroju
Zapalenie
Wiadomosci ogólne
Mechanizm zapalenia .
Postacie zapalenia
Przebieg zapalen
Wplyw zabiegów fizykoterapeutycznych na przebieg zapalenia
Naprawa uszkodzen ustroju . .
Goraczka
Zaburzenia w krazeniu
Zaburzenia w czynnosci oddychania
Zaburzenia w przemianie materii i gospodarce wodno-elektrolitowej ....
Zaburzenia w przewodzie pokarmowym
Zaburzenia czynnosci osrodkowego ukladu nerwowego
Obrona ustroju przed zakazeniem
Zakazenie
Chorobotwórcze wlasciwosci zarazków
Zródlo zakazenia
Obrona ustroju przed zakazeniem .
Odpornosc przeclwzakazna
Odpornosc swoista odziedziczona
Odpornosc swoista nabyta
Odpornosc sztuczna
Szczepienia ochronne
Zakazenie a choroba zakazna
Postepowanie przeciwgnilne (antyseptyczne), leczenie zakazen i postepowanie
bezgnilne (aseptyczne)
Srodki przeciwbakteryjne

Rozdzial V. Rozwój dziecka
Okresy rozwoju dziecka
Okres zycia plodowego
Okres noworodkowy
Niemowlectwo
Okres poniemowlecy malego dziecka
Okres dzieciecy, podokres 3—7 r. — wiek przedszkolny
Okres dzieciecy, podokres 7—12 r. — wiek szkolny
Okres dojrzewania plciowego
Okres mlodzienczy
Zmiany zachodzace w budowie i czynnosci narzadów dziecka od urodzenia do
dojrzalosci plciowej
Rozwój fizyczny
Rozwój psychiczny
Fizjopatologia ciazy i porodu
Okres plodowy
Poród
Powiklania ciazy
Fizjopatologia noworodka
Stany przejsciowe noworodka
Urazy porodowe
Wady i choroby wrodzone

Rozdzial VI. Reakcja ustroju na bodzce fizykalne . . .
Dzialanie czynników fizykalnych na ustrój
Rola skóry jako odbiorcy bodzców
Dzialanie promieniowania jonizujacego na zywy ustrój
Dzialanie promieniowania jonizujacego na komórke .
Choroba popromienna

Czesc II. Podstawowe stany i procesy patologiczne
Rozdzial VII. Podstawowe wiadomosci o chorobie
Ogólne wiadomosci o chorobie
Przyczyny i wywód choroby (etiopatogeneza)
Przebieg i objawy choroby
Przebieg choroby
Objawy choroby
Zejscie choroby
Umieranie i smierc
Ogólne wiadomosci o badaniu lekarskim . .

Rozdzial VIII. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej oraz zaburzenia kraze
nia krwi
Zespoly odwodnieniowe
Odwodnienie hipertoniczne
Odwodnienie hipotoniczne
Odwodnienie izotoniczne
Zespoly obrzekowe
Przekrwienie
Krwotok
Zakrzepica
Zator
Niedokrwienie
Zawal

Rozdzial IX. Nowotwory
Ogólna charakterystyka nowotworów
Podzial kliniczny nowotworów
Przebieg procesu nowotworowego
Zasady leczenia nowotworów
Leczenie nowotworów energia promienista

Rozdzial X. Uczulenie, alergia
Okreslenie alergii i alergeny
Mechanizm alergii
Choroby alergiczne
Leczenie stanów alergicznych

Rozdzial XI. Czynniki dziedziczne i konstytucjonalne w powstawaniu chorób
Biochemiczne podstawy genetyki
Czynniki dziedziczne w powstawaniu chorób
Czynniki konstytucjonalne w powstawaniu chorób

Rozdzial XII. Obrazenia ciala . . .
Ogólna charakterystyka obrazen
Nastepstwa urazu
Omdlenie
Wstrzas urazowy . . . .
Stluczenie tkanek miekkich
Stluczenie stawu
Wykrecenie stawu
Zwichniecie stawu ....
Rana
Gojenie ran
Zakazenie rany ....
Leczenie ran
Oparzenia
Odmrozenia
Obrazenia chemiczne . .
Obrazenia elektryczne . .
Pierwsza pomoc . .
Razenie cieplne
Razenie sloneczne ....
Zlamania
Zgorzel
Odlezyna
Owrzodzenia ....
Pekniecie miesnia i sciegna

Czesc III. Patologia narzadowa i kliniczny zarys chorób
Rozdzial XIII. Fizjopatologia ukladu nerwowego
Czynnosc odruchowo-warunkowa ukladu nerwowego . . .
Organizacja czynnosci nerwowej
Korelacje neurohormonalne
Procesy uwarunkowania
Nerwice
Psychopatologia
Przyczyny zaburzen psychicznych
Zaburzenia postrzegania
Zaburzenia myslenia
Zaburzenia nastroju'
Zaburzenia ruchu i aktywnosci
Zaburzenia intelektu
Zaburzenia osobowosci
Padaczka
Nerw i miesien
Badanie pobudliwosci nerwu i miesnia (elektrostymulacja)
Elektromiografia .
Czynnosci ruchowe
Organizacja czynnosci ruchowych
Napiecie miesni
Odruchy
Droga korowo-rdzeniowa
Reprezentacja ruchów w zakrecie srodkowym przednim
Zaburzenia ruchowe
Objawy uszkodzenia dróg korowo-rdzeniowych . . .
Objawy uszkodzenia ukladu pozapiramidowego . . .
Objawy uszkodzenia mózdzku
Objawy uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego
Czucie i uszkodzenie czucia
Objawy uszkodzenia dróg czuciowych
Metody badania neurologicznego
Urazy czaszkowo-mózgowe
Wstrzasnienie mózgu
Stluczenie mózgu
Obrzek mózgu
Obnizenie cisnienia sródczaszkowego
Krwiak nadtwardówkowy (nadoponowy)
Krwiak podtwardówkowy (podoponowy)
Zlamanie kosci czaszki
Urazy kregoslupowo-rdzeniowe
Stluczenia i wykrecenia w obrebie kregoslupa
Zlamania kregoslupa piersiowego i ledzwiowego
Pierwsza pomoc
Zlamanie kregoslupa z zaburzeniami nerwowymi
Zlamania w obrebie kregoslupa szyjnego
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Choroby ukladu nerwowego wywolane przez zarazki przesaczalne (wirusy) . .
Choroba Heinego-Medina
Uszkodzenie nerwów czaszkowych i rdzeniowych nerwów obwodowych . . .
Uszkodzenia nerwów rdzeniowych
Nerwoból i miesnioból
Zmeczenie miesnia i miesnioból
Zapalenie wielonerwowe
Choroby ukladu pozapiramidowego
Choroba Parkinsona
Plasawica przewlekla Huntingtona
Nastepstwa urazów porodowych oraz niektóre choroby wrodzone i wczesnie na
byte ukladu nerwowego ,
Obwodowe porazenia porodowe
Dzieciece porazenie mózgowe
Pozóltaczkowa encefalopatia noworodków .
Choroby demielinizacyjne
Choroby zwyrodnieniowo-ukladowe
Choroby mózgu pochodzenia naczyniowego
Wiad rdzenia
Bóle glowy i migrena

Rozdzial XIV. Fizjologia patologiczna narzadu ruchu
Wiadomosci ogólne o badaniu narzadu ruchu
Wywiad ortopedyczny
Ocena zmian morfologicznych
Ocena zmian statycznych i dynamicznych
Ocena wartosci dynamicznych i statycznych kregoslupa
Ocena wartosci dynamicznych i statycznych stawu biodrowego ....
Ocena wartosci statycznych i dynamicznych stawu kolanowego ....
Ocena sprawnosci kinetycznych
Chód fizjologiczny
Chód patologiczny
Badanie narzadu ruchu dotykiem
Ogólne wiadomosci o badaniu narzadu ruchu pomiarami ... . . .
Pomiar wysokosci ciala
Pomiar obwodów klatki piersiowej przy wdechu i wydechu ....
Pomiary liniowe konczyn .
Pomiary Unijne konczyny górnej i dolnej
Konczyna górna
Konczyna dolna
Pomiary katowe konczyny górnej
Badanie ruchów w stawie barkowym
Badanie ruchów w stawie lokciowym
Badanie ruchów reki
Pomiary katowe konczyny dolnej . .
Badanie ruchów w stawie biodrowym
Badanie ruchów w stawie kolanowym
Badanie ruchów stopy
Skolioza '
Gorsety gipsowe
Wady postaw.y
Wady statyczne konczyn dolnych
Kolano koslawe
Kolano szpotawe
Stopa plasko-koslawa "
Stopa poprzecznie plaska
Paluch koslawy
Znieksztalcenia stopy wrodzone
Stopa konsko-szpotawa .
Stopa plaska wrodzona
Stopa konska wrodzona
Stopa pietowa wrodzona
Stopa szpotawa
Stopa przywiedziona
Stopa odwiedziona'
Wrodzone zwichniecie stawu biodrowego (wrodzona dysplazja biodra) .
Zmiany urazowe pasa barkowego
Zlamania obojczyka ...:..
Zwichniecie obojczyka w stanie obojczykowo-barkowym
Zwichniecie w stawie mostkowo-obojczykowym .
Zlamania lopatki
Zwichniecie stawu ramiennego (zwichniecie barku) . . . . . . .
Zmiany urazowe ramienia
Zlamanie kosci ramiennej
Zlamanie górnego odcinka kosci ramiennej
Zlamanie szyjki chirurgicznej
Zlamania trzonu kosci ramiennej
Zlamania dolnego odcinka kosci ramiennej . . .
Zlamanie nadklykciowe .
Zlamanie klykci kosci ramiennej
Zmiany urazowe przedramienia
Zlamanie kosci lokciowej
Zlamanie wyrostka lokciowego .
Zlamanie wyrostka dziobiastego kosci lokciowej
Zlamanie trzonu kosci lokciowej
Zlamanie kosci promieniowej
Zlamanie. blizszej nasady kosci promieniowej
Zlamanie trzonu kosci promieniowej . . .
Zlamanie dalszej nasady kosci promieniowej . .
Zlamanie obu kosci przedramienia . . . .
Zwichniecia przedramienia
Zwichniecie przedramienia ku przodowi
Zwichniecie boczne przedramienia .
Zmiany urazowe reki
Zlamanie kosci nadgarstka . . .
Zlamanie kosci sródrecza
Zlamanie palców rak
Zwichniecie palców reki
Zwichniecie kciuka
Zmiany urazowe miednicy i uda .
Zlamanie kosci miedniczej
Zlamania kosci udowej
Zlamania szyjki kosci udowej
Zlamanie trzonu kosci udowej
Zwichniecia stawu biodrowego
Zmiany urazowe kolana
Zwichniecia stawu kolanowego
Uszkodzenia lakotek
Zlamania rzepki
Urazowe zwichniecia rzepki
Uszkodzenie wiezadla pobocznego piszczelowego
Uszkodzenie wiezadla pobocznego strzalkowego
Uszkodzenie wiezadla krzyzowego przedniego
Uszkodzenie wiezadla krzyzowego tylnego .
Zmiany urazowe goleni
Zlamania kosci goleni
Zlamanie blizszej nasady kosci piszczelowej
Zlamania trzonów kosci goleni
Zmiany urazowe stawu skokowo-goleniowego i stopy .
Zlamanie obu kostek podudzia . .
Zlamanie kostki przysrodkowej
Zlamanie kostki bocznej podudzia
Zwichniecie stopy w stawie skokowo-goleniowym z równoczesnym zlamaniem kostek podudzia
Zwichniecie kosci skokowej ,.
Zwichniecie stawu skokowo-pietowo-lódkowatego
Zwichniecia stawu poprzecznego stepu—Choparta
Zwichniecia stawów stepowo-sródstopowych (Lisfranca)
Rozciagniecie i naderwanie wiezadel stawu skokowo-goleniowego ....
Wiezadla boczne (kostki bocznej)
Wiezadlo trójgraniaste (wiezadlo kostki przysrodkowej)
Rozerwanie wiezadel bocznych stawu skokowo-goleniowego
Rozerwanie wiezadla trójgraniastego z równoczesnym uszkodzeniem wiezo-
zrostu strzalkowo-piszczelowego
Zlamanie kosci stepu .
Zlamania kosci sródstopia i palców
Zwichniecia palców stopy
Zmiany urazowe klatki piersiowej
Zlamania zeber i mostka
Amputacje konczyn
Selektywne poziomy amputacji
Operacje wytwórcze na kikutach
Bóle u amputowanych
Krzywica
Gruzlica kostno-stawowa
Gruzlicze zapalenie kregoslupa
Zapalenie gruzlicze stawu biodrowego
Gruzlica stawu kolanowego
Choroby obwodowych naczyn krwionosnych i chlonnych uposledzajace narzad
ruchu
Zwezajace zapalenie tetnic
Zwezajace stwardnienie tetnic
Zylaki konczyny dolnej

Rozdzial XV. Fizjologia patologiczna oddychania . .
Mechanizm oddychania
Podatnosc pluc i klatki piersiowej .
Objetosc powietrza w plucach
Wentylacja pluc
Dyfuzja gazów
Objawy niedomogi oddechowej
Zaburzenia wentylacji plucnej
Zaburzenia dyfuzji gazów
Metody badania ukladu oddechowego
Wywiad
Badanie przedmiotowe
Rozedma pluc
Zespól serca plucnego
Ostre zapalenie oskrzeli (ostry niezyt oskrzeli) . .
Przewlekly niezyt oskrzeli
Dychawica oskrzelowa
Rozstrzenie oskrzeli (rozszerzenie oskrzeli) ....
Zapalenie pluc platowe
Ropien pluca
Zwlóknienie pluca (marskosc pluca)
Zapalenie pluc odoskrzelowe
Wirusowe zapalenie pluc (grypowe zapalenie pluc)
Zapalenie oplucnej
Suche zapalenie oplucnej
Wysiekowe zapalenie oplucnej
Kopniak oplucnej
Nowotwory pluc

Rozdzial XVI. Fizjologia patologiczna ukladu krazenia Wybrane zagadnienia fizjologii krazenia krwi . .
Cykl pracy serca
Tony serca
Praca serca
Tetno
Uderzenie koniuszkowe
Regulacja czynnosci serca
Naczynia wlosowate
Metody badania ukladu krazenia krwi
Badanie fizykalne serca
Badanie elektrokardiograficzne
Zatrzymanie krazenia krwi .
Niewydolnosc krazenia
Niewydolnosc krazenia pochodzenia sercowego
Ostra niewydolnosc krazenia
Przewlekla niewydolnosc krazenia
Postepowanie lecznicze w niewydolnosci krazenia
Niewydolnosc krazenia pochodzenia pozasercowego
Choroby naczyn wiencowych
Dusznica bolesna
Zawal miesnia sercowego
Ostra niewydolnosc wiencowa bez zawalu
Nerwica serca
Choroba nadcisnieniowa
Choroby wsierdzia, zapalenie miesnia sercowego, choroby osierdzia
Choroby wsierdzia
Zapalenie miesnia sercowego
Choroby osierdzia
Wady serca
Wady serca nabyte
Wady serca wrodzone
Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia w wytwarzaniu bodzców
Zaburzenia w przewodzeniu bodzców

Rozdzial XVII. Choroby reumatyczne
Klasyfikacja schorzen reumatycznych . . . ,
Choroba reumatyczna (goraczka reumatyczna)
Choroba reumatoidalna (GPP)
Zapobieganie znieksztalceniom
Stopien wydolnosci czynnosciowej . . .
Choroba zwyrodnieniowa kregoslupa i stawów
Zesztywniajace zapalenie stawów kregoslupa
Reumatyzm czesci miekkich (entezopatia) . .
Spoleczne znaczenie chorób reumatycznych .

Rozdzial XVIII. Gruzlica
Epidemiologia gruzlicy
Morfologia gruzlicy
Rozpoznawanie gruzlicy
Metody leczenia gruzlicy
Zapobieganie gruzlicy
Odczyny tuberkulinowe. Tuberkulino-diagnostyka
Szczepienia ochronne
Spoleczne znaczenie gruzlicy pluc

Rozdzial XIX. Fizjopatologia przewodu pokarmowego
Ostre schorzenia chirurgiczne jamy brzusznej . .
Choroba wrzodowa zoladka i dwunastnicy ...
Rak zoladka
Niezyt zoladka
Ostry niezyt zoladka
Przewlekly niezyt zoladka
Zaparcie stolca nawykowe .
Niedroznosc jelit
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
Przewlekle zapalenie wyrostka robaczkowego .
Nowotwory zlosliwe jelita grubego
Krwawnice (guzki krwawnicze) .
Stan kurczowy jelita grubego (zespól nadmiernego pobudzenia okreznicy, ze
spól jelita drazliwego)
Wrzodziejace zapalenie jelita grubego
Patofizjologia watroby
Zóltaczka
Zespól nadcisnienia wrotnego
Niewydolnosc watroby
Wirusowe zapalenie watroby
Choroby dróg zólciowych

Rozdzial XX. Fizjopatologia ukladu moczowego . .
Fizjopatologia nerek
Zaburzenia ukrwienia nerek
Niewydolnosc klebkowa
Niewydolnosc cewkowa
Zwichniecie równowagi klebkowo-cewkowej
Przyczyny chorób narzadów ukladu moczowego
Objawy schorzen ukladu moczowego ....
Ostra niewydolnosc nerek
Mocznica przewlekla prawdziwa
Ostre rozlane zapalenie klebków nerkowych . . .
Przewlekle zapalenie.klebków nerkowych ....
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
Kamica nerkowa
Zapalenie pecherza moczowego

Rozdzial XXI. Fizjopatologia narzadów plciowych zenskich
Fizjopatologia ogólna narzadów plciowych zenskich .'
Rzesistkowica pochwy
Zapalenie przydatków macicznych
Rzezaczka
Rzezaczka u kobiet
Rzezaczka u mezczyzn
Kila
Kila pierwotna
Kila wtórna
Kila pózna
Nowotwory narzadu rodnego
Nadzerka
Rogowacenie biale
Polipy szyjkowe
Rak przedinwazyjny
Rak szyjki macicy . Rak trzonu macicy Miesniaki macicy .

Rozdzial XXII. Choroby gruczolów wydzielania wewnetrznego ,
Fizjopatologia endokrynologiczna
Choroby przysadki mózgowej
Akromegalia
Wzrost olbrzymi
Zespól Glinskiego-Simmondsa i zespól Sheehana . . . ,
Karlowatosc przysadkowa
Moczówka prosta
Zespól Babinskiego-Fróhlicha, zespól tluszczowo-plciowy
Choroby tarczycy
Nadczynnosc tarczycy
Niedoczynnosc tarczycy
Wole proste (nagminne)
Choroby przytarczyc
Nadczynnosc gruczolów przytarczycznych
Niedoczynnosc gruczolów przytarczycznych
Choroby nadnerczy
Fizjologia nadnerczy
Kora nadnerczy
Czesc rdzenna nadnerczy
Zespoly patologiczne
Nadczynnosc kory nadnerczy
Nadczynnosc rdzenia nadnerczy
Choroby meskich gruczolów plciowych
Niedoczynnosc jader (hipogonadyzm) .
Choroby gruczolów plciowych u kobiet
Hipogonadyzm u kobiet
Przedwczesne dojrzewanie plciowe
Fizjopatologia czynnosci hormonalnych trzustki ....
Cukrzyca
Zespól niedocukrzenia krwi (spiaczka hipoglikemiczna)
Otylosc

Rozdzial XXIII. Fizjopatologia ukladu krwi
Niedokrwistosc
Niedokrwistosc pokrwotoczna . .
Niedokrwistosc z niedoboru zelaza
Choroba Addisona-Biermera . . .
Niedokrwistosc aplastyczna . . .
Agranulocytoza
Ostra bialaczka szpikowa
Przewlekla bialaczka szpikowa . . .
Przewlekla bialaczka limfatyczna . .
Ziarnica zlosliwa
Skazy krwotoczneOkladka/Screeny:

Opis uploadu:

Wielkosc calosci: 536 MB
Czas: 39h 04m 22s
Bit rate: 32kbps 
Rodzaj kompresji: .rar
Zawartosc uploadu: plik .mp3
Wersja jezykowa: polska
Czyta: Wanda Olewniakowa
BRAK DANYCH NAPRAWCZYCH


Download:

http://bitshare.com/files/g6k1ic0c/Palider.Stanislaw-Fizjopatologia.i.kliniczny.zarys.chorob.rar.html


HASLO:
BRAK HASLA